ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යුකියා අමානෝ මහතාගේ නිල සංචාරය තුල 2018.03.15 දින පැවති අතර  ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ හා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු සාමාජිකයින් සහභාගි වීමෙන් ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයට ගෞරව දැක්වීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ විශේෂ උත්සවයක් පවත්වනු ලැබීය.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් පී. පෙරේරා සහ අමාත්‍යංශ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ යන මහත්වරුන් මේ සඳහා සහභාගී විය. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේහි සභාපති ලක්ෂිත ජයවර්ධන මහතා පිළිගැනීමේ කථාව පවත්වමින් මෙම උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවෙහි අරමුණ පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නියාමන යටිතල පහසුකම් පිලිබදව ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් රංජිත් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අනාගත සහාය ශ්‍රී ලංකාවේ නියාමන ක්‍රමවේදය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වන බව ද ඔහු සඳහන් කෙළේය.පසුව රාජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් රැස්වීම ඇමතූ අතර, විවිධ අංශවල න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණ සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියට ස්තුතිය පුද කළේය.

යුකියා අමානෝ මහතා රැස්වීම අමතමින් පැවසුවේ, ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සිය න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ නිරන්තරෙයන් කටයුතු කරන බවයි. අනාගත පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ  සහාය ලබාදෙන බවද ඔහු පැවසිය.

උත්සවය සඳහා ස්තුති කථාව පවත්වන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන මහතා විසිනි.

ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම (EMP) කෙටුම්පත විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පළමු  රැස්වීම 2018 .02.02 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූයේ, සැලසුම් කර ඇති සැලැස්ම සඳහා මෙම කොටස්කරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමයි. 2014 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනතේ 58 (1) සහ (2) වගන්ති යටතේ ලබා දී ඇති බලතල අනුව මෙම සැලසුම කෙටුම්පත් කරන ලදී. 2005 අංක 13 දරණ ආපදා කළමනාකරණ පනතට අනුව මෙම සැලැස්ම අත්‍යවශ්‍ය වේ.ශ්‍රී  ලංකාව තුළ සිදුවියහැකි විකිරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදීසි තත්වයන් හා අසල්වැසි රටවල සිදු විය හැකි න්‍යෂ්ටික හදිසි අවස්ථා වලදී ජාතික හදිසි ආපදා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික සංවිධාන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් හඳුනාගෙන ඇත.රැස්වීම සඳහා නියෝජිත ආයතන වලින් නියෝජිතයින් සහභාගී වූ අතර හදිසි කලමනාකරණ සැලැස්මේ ඵලදායී සාකච්ඡාවක් එදින පවත්වනු ලැබිණි. ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම (EMP) කෙටුම්පත විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පළමු  රැස්වීම 2018 .02.02 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූයේ, සැලසුම් කර ඇති සැලැස්ම සඳහා මෙම කොටස්කරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමයි.

 • ආපදා පූර්ව සූදානම සහ ප්‍රතිචාර අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
 • ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානය
 • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
 • පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
 • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 • ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා රේගුව
 • ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා  ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා 
 • ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
 • ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම
 • ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය
 • රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව
 • මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය

මෙම සම්මේලනයේ සමාරම්භක සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි සභාපති වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන මහතා සහභාගී වූ අතර ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඔහුගේ මැදිහත්වීම අගය කෙරිණි.ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් රංජිත් මහතා මෙම සමාරම්භක සැසිය සඳහා සහභාගී වූ අතර ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම එළිදැක්වීමේ වැදගත්කම ඔහු විසින් පහදා දුනි. මෙම සැලසුම සකස් කිරීමේ වගකීම ලද නියෝජ්‍ය  අධ්‍යක්ෂ ප්‍රගීත් කඩදුන්න මහතා විසින් ඒ පිළිබඳ මූලික දේශනයක් පවත්වන ලදී. මෙම සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශවකරුවන් අතර ඵලදායී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර මාසයකට පසුව ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට එකඟ විය. පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සපයන ලද අදහස් අනුව මෙම සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට නියමිතය. අවසන් කෙටුම්පත අනුමත කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

1

1

1

1

2017 නොවැම්බර් මස 29 සහ 30 යන දිනවල ත්‍රිකුණාමලය, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් රසායනික, ජීව විද්‍යාත්මක, විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික හදිසි ප්‍රතිචාර පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදඅතරන්‍යෂ්ටික හා විකිරණශීලි සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් දේශන හා ක්ෂේත්ර අභ්‍යාස පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට ආරාධනා කරන ලදී.

ආරම්භක පියවරක් ලෙස ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රායෝගික සැසියකට වැඩි කාලයක් වෙන් කිරීම සඳහා වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ 2017 නොවැම්බර් 21 වන දින දේශනයන් පවත්වන ලදී.

වැඩමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් H.L. අනිල් රංජිත් මහතා සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය භාවිතය පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ භූමිකාව පිළිබඳ ප්‍රධාන දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා ප්‍රයෝගික පළපුරුද්ද ලබා ගැනීම සඳහා "වරායේ විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය විකාශනය" පිළිබඳ ක්ෂේත්ර අභ්‍යාසයක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව කටයුතු කරන ලදී 

ඔවුන්ගේ CBRN ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා සාකච්ඡා වටයක් පැවැත්වූ අතර අනිල් රංජිත් මහතා එම කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු විය. ඔහුශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහභාගීවන්නන්ගේ CBRN ගැටළු නිරාකරණය කර අසල්වැසි රටවල න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආසන්නව සිදුවිය හැකි අනතුරු හා බලපෑම් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබාදුනි.

1

2

3

4

5

6