தேசிய அணுசக்தி அல்லது கதிரியக்க அவசரநிலை நிர்வகித்தல் திட்டத்தை (EMP) மீளாய்வு செய்வதற்கான முதல் பங்குதாரர் கூட்டம் 02.02.2018 அன்று SLAERC இல் நடைபெற்றது. இந்த சந்திப்பின் நோக்கம் ஈ.எம்.பி. தயாரிக்கப்பட்டு, இந்த EMP இன் பங்குதாரர்களின் காட்சிகளைப் பெறுவதாகும்.

2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க இலங்கை அணுசக்தி சட்டத்தின் பிரிவு 58 (1) மற்றும் (2) இல் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைப்படி EMP தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த EMP 2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டத்தின் படி அவசியமான தேவையாகும். இலங்கையில் ஏற்பட்ட கதிர்வீச்சு அவசரநிலைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கு தேசிய அவசர நடவடிக்கை திட்டத்தில் (NEOP) முக்கிய தொழில்நுட்ப அமைப்பாக SLAERC அங்கீகாரம் பெற்ற மையம் (DMC) அங்கீகரித்தது. அண்டை நாடுகளில் அணுசக்தி அவசரநிலை ஏற்பட்டது.

பின்வரும் பங்குதாரர் முகவர் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றனர் மற்றும் அவசரநிலை நிர்வகிப்பு திட்டத்தில் பயனுள்ள விவாதம் நடைபெற்றது.

 • அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் பதில் பிரிவு, சுகாதார அமைச்சு
 • இலங்கை கடலோர பாதுகாப்பு
 • அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம்
 • பொலிஸ் திணைக்களம்
 • வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
 • நகராட்சி தீ துறை
 • இலங்கை கடற்படை
 • இலங்கை விமானப்படை
 • இலங்கை சுங்க
 • இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபை
 • விமான விமான போக்குவரத்து இலங்கை லிமிடெட்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு துறை
 • தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு வாரியம்
 • ஸ்ரீ லங்கா ஏர்லைன்ஸ் லிமிடெட்
 • தேசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம்
 • அரசாங்க ஆய்வாளர் துறை
 • மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆணையம்
 • இலங்கை சிவில் விமான போக்குவரத்து அதிகாரசபை
 • இலங்கை போக்குவரத்து சபை
 • இலங்கை இராணுவம்
 • ஸ்ரீலங்கா அணு சக்தி வாரியம்

டாக்டர் சமன் ஹெவனானா, தலைவர் SLAERC இந்த சந்திப்பின் துவக்க அமர்வுக்குச் சென்று, EMP ஐ நிறுவுவதற்கான தனது ஆர்வத்தைப் பற்றிப் பேசினார். SLAERC இன் இயக்குனர் ஜெனரல் அனில் ரஞ்சித் திறந்து வைப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார். இந்த EMP கொண்டுவருவதற்கான முக்கியத்துவத்தை வழங்குவதற்கு திறந்துவைத்தார். இ.மி.பீ.வை தயாரிப்பதற்கு பிரதி பணிப்பாளார் பொறுப்பேற்று திரு. பிரகீத் கடதன்னு, EMP மீது அறிமுகமான விளக்கங்களை நடத்தியதுடன், கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. EMP தொடர்பான பங்குதாரர்களிடையே கனிவான விவாதம் நடைபெற்றது. ஒரு மாதத்திற்குள் அவர்களது கருத்துக்களை வழங்க ஒப்புக் கொண்டனர். பங்குதாரர்களின் கருத்துக்களுடன் இந்த EMP ஐ மறுபரிசீலனை செய்த பின்னர், சர்வதேச அணுசக்தி ஏஜென்சியின் (IAEA) சம்பவத்தை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான எதிர்பார்ப்புடன் பணிபுரியும் SLAERC ஒரு வேலைத்திட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இறுதி வரைவு அனர்த்த முகாமைத்துவ சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படும்

1

1

1

1